NLcar
Image default
Dienstverlening

Kunnen verkeersremmers ook geluidsoverlast veroorzaken?

Verkeersremmers zijn bedoeld om de snelheid van voertuigen te verlagen en de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren. Maar kunnen ze ook leiden tot geluidsoverlast? In dit artikel zullen we bespreken of verkeersremmers ook een bron van geluidsoverlast kunnen zijn en welke maatregelen genomen kunnen worden om dit te verminderen.

Wat zijn verkeersremmers?

Voordat we ingaan op de vraag of verkeersremmers geluidsoverlast kunnen veroorzaken, is het belangrijk om te begrijpen wat verkeersremmers precies zijn. Verkeersremmers zijn fysieke obstakels die op de weg worden geplaatst om de snelheid van voertuigen te verlagen. Ze worden gebruikt om de verkeersveiligheid te verbeteren en om de snelheid van voertuigen te verminderen in gebieden waar de maximumsnelheid laag is, zoals woonwijken en schoolzones.

Verschillende soorten verkeersremmers

Er zijn verschillende soorten verkeersremmers die worden gebruikt om de snelheid van voertuigen te verminderen. De meest voorkomende typen verkeersremmers zijn:

Drempels

Drempels zijn verhoogde obstakels die op de weg worden geplaatst en die de snelheid van voertuigen verlagen. Ze worden meestal gebruikt in woonwijken en andere gebieden waar de maximumsnelheid laag is.

Plateaus

Een plateau is een verhoogd wegdek dat zich over de volledige breedte van de weg uitstrekt. Het is ontworpen om de snelheid van voertuigen te verminderen en wordt meestal gebruikt in woonwijken en andere gebieden waar de maximumsnelheid laag is.

Hobbels

Een hobbel is een verhoogd obstakel dat op de weg wordt geplaatst en dat bedoeld is om de snelheid van voertuigen te verminderen. Het wordt meestal gebruikt in gebieden waar de maximumsnelheid hoger is dan in woonwijken.

Grote verkeerspaal

Een grote verkeerspaal kan verschillende doeleinden hebben, afhankelijk van de locatie en het type verkeerssituatie. Zo kan het dienen als een verkeersbord met daarop bijvoorbeeld de maximumsnelheid of de regels voor parkeren, of als een markering om de rijrichting aan te geven.

 

Daarnaast kan een grote verkeerspaal ook worden gebruikt als een fysieke barrière om het verkeer te geleiden en te beschermen tegen mogelijke gevaren, zoals bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden of langs een fietspad.

 

Het is belangrijk dat grote verkeerspalen goed zichtbaar zijn en duidelijk aangeven wat de bedoeling is. Daarom worden ze vaak voorzien van reflecterende materialen en heldere markeringen.

Kunnen verkeersremmers geluidsoverlast veroorzaken?

Ja, verkeersremmers kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Wanneer voertuigen over verkeersremmers rijden, kan dit leiden tot een hoorbare “bonk” of “dreun”. Dit kan vooral hinderlijk zijn voor mensen die in de buurt van de verkeersremmers wonen.

Het type verkeersremmer dat het meest bijdraagt aan geluidsoverlast zijn drempels. Omdat drempels relatief hoog zijn, kunnen voertuigen een duidelijk hoorbare klap maken wanneer ze er overheen rijden.

Maatregelen om geluidsoverlast te verminderen

Er zijn verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om geluidsoverlast van verkeersremmers te verminderen. Enkele van deze maatregelen zijn:

Lage drempels

Een van de meest effectieve manieren om geluidsoverlast van verkeersremmers te verminderen, is het gebruik van lage drempels. Lage drempels zijn minder hoog dan traditionele drempels en veroorzaken daarom minder lawaai wanneer voertuigen er overheen rijden. Dit type verkeersremmer is vooral nuttig in gebieden waar veel voetgangers en fietsers aanwezig zijn, omdat het de snelheid van voertuigen vermindert zonder de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar te brengen.

Verplaatsen van verkeersremmers

Een andere manier om geluidsoverlast van verkeersremmers te verminderen, is door ze te verplaatsen naar een minder dichtbevolkt gebied. Verkeersremmers die dicht bij woningen zijn geplaatst, kunnen vooral hinderlijk zijn voor de bewoners. Door ze te verplaatsen naar een minder dichtbevolkt gebied kan het geluidsoverlast worden verminderd.